legowisko dla psa

wystawy

Decyzja zapadła, postanawiamy nabyć psa rasowego z dobrej hodowli. W jego wychowanie włożyliśmy wiele starania, rozwija się właściwie. Pragniemy wynik naszych wysiłków zaprezentować kynologom i otrzymać ocenę jego wartości.
 • klasa szczeniąt — wiek 6 - 9 miesięcy
 • klasa młodzieży — wiek 9 - 15 miesięcy
 • klasa otwarta — wiek od 15 miesięcy
 • klasa championów — psy, które uzyskały championat krajowy lub międzynarodowy
 • klasa użytkowa — psy od 15 miesięcy z egzaminem sprawności w specjalności właściwej rasie
 • klasa honorowa — psy i suki powyżej lat 6.
Psy na ringu otrzymują oceny, których dokonuje sędzia jednostkowo. Ocena jest wynikiem porównania przedstawionych w danej klasie psów i suk i uwzględnia cechy indywidualne:
 • Ocenę doskonałą otrzymują okazy możliwie idealnie zbliżone do wzorca swej rasy, nie wykazująp dyskwalifikujących wad, znajdujące się we wzorowej kondycji.
 • Ocenę bardzo dobrą uzyskują okazy zbliżone do doskonałych, wykazujące niewielkie i nie dziedziczne wady.
 • Ocena dobra obejmuje te okazy, które w zasadzie odpowiadają wzorcowi rasy, ale wykazują wady, które przez dobór właściwego partnera mogą być w potomstwie wyeliminowane.
 • Ocenę dostateczną otrzymują okazy odpowiadające w zasadzie wzorcowi, ale wady nie kwalifikują ich do rozpłodu.
 • Bez oceny pozostają psy, mające wady dziedziczne, nie odpowiadające wzorcowi rasy, nadmiernie nerwowe i agresywne.

W każdej klasie mogą być przyznane trzy medale, dla trzech pierwszych lokat:
złoty, srebrny i brązowy — dla okazów z oceną dobrą.

Po zakończeniu oceny w poszczególnych klasach, przewidzianych dla psów powyżej 15 miesięcy życia, następuje — osobno dla suk i psów — wybór zwycięzcy wystawy. Konkurują ze sobą zwycięzcy poszczególnych klas.

Często przeprowadzane jest jeszcze porównanie najlepszej suki z najlepszym psem. Zwycięzca otrzymuje tytuł zwycięzcy rasy.

Zwycięzca klasy młodzieży może otrzymać tytuł zwycięzcy młodzieży.

Atrakcją każdej wystawy, wzbudzającą emocje zwiedzających wystawę, jest wybór najpiękniejszego psa wystawy. Tytuł ten nie ma żadnego znaczenia hodowlanego, lecz sprawia dużo satysfakcji zarówno właścicielowi, jak i miłośnikom psa rasowego. Wygrywa najczęściej przedstawiciel rasy, która w danym okresie cieszy się największą popularnością lub pies, którego wrodzony wdzięk podbija serca zwiedzających.
Wystawy dają dużo satysfakcji, ale i przynoszą nieraz hodowcom rozczarowanie. Sędzia jest tylko człowiekiem i przy dużej stawce równie pięknych okazów o zwycięstwie decyduje ocena subiektywna.

Znajomemu sędziemu zdarzyło się, że do porównania na zwycięzcę stanęło 12 równie pięknych i idealnie zbudowanych psów. Zwycięzcą może zostać tylko jeden. Sędzia usiłował przeprowadzić eliminacje w mniejszych grupach, ale i tak zostało na ringu kilka sztuk. W końcu zdesperowany, zamknął oczy i wskazał na zwycięzcę. No i był jeden szczęśliwy hodowca i kilku zawiedzionych.

Konkursy
Dla hodowli ważne jest, aby pies nie tylko był idealnie zbudowany, ale wykazał cechy zbliżone do ideału wzorca danej rasy.
Oprócz psów do towarzystwa, wszystkie inne spełniają określoną rolę użytkową. Mile widziane są na każdej wystawie psy w klasie użytkowej. W przypadku konieczności porównywania dwóch, równie pięknych psów, sędzia przechyli szalę zwycięstwa na stronę psa użytkowego.

Psy pasterskie, stróżujące i obronne zdobywają tytuł psa obrońcy. Aby zdobyć ten tytuł pies musi odznaczać się wrodzonymi właściwościami. Po pierwsze, musi być odważny, mieć osobniczą cechę, pozwalającą na przeciwstawianie się niebezpieczeństwu. Pies musi pokonać strach, nie może przejawiać bojaźni i lęku. Instynkt obrończy pozwoli mu czynnie odeprzeć atak przeciwnika i nawet go ścigać, nigdy nie ,,podając tyłów".

Psy odważne nie są nigdy cięte. Pewność swojej siły łączy się z łagodnością.
Po drugie, pies musi być łatwy do prowadzenia i mieć dobrą pamięć.
Szkolenie takiego psa wzmaga wrodzone cechy i czyni z niego doskonałego pomocnika człowieka.


Galeria zdjęć