legowisko dla psa

Porady » Nadajemy imię naszemu yorkowi

Nazwa, jaką nadajemy psu, zależy od fantazji właściciela. Wybierając nazwy dla miotu, który ma być wpisany do księgi rodowodowej, nie musimy zachowywać kolejności alfabetycznej. Ważne jest tylko, aby cały miot miał nazwę zaczynającą się na tę samą literę. Na przykład pierwszy miot nie musi zaczynać się na A, może być na M. Do wyboru nazwy psów zapraszamy całą rodzinę, która daje najróżniejsze propozycje, jednak głos decydujący ma właściciel psa.

Nazwa psa powinna być możliwie jedno- lub dwusylabowa i musi być łatwa   do   wyraźnego wysłowienia.
Najlepsze są dźwięczne samogłoski. Nie nadają się natomiast trzysylabowe nazwy z głuchymi samogłoskami. Oto przykład dobrych nazw: As, Gril, Fifi, Jery, Lump, Tom, Kora, Bonzo, Hexa itp. Nie tak wyraziste, ale też dopuszczalne.

Nazwa psa musi być jednoznaczna i nie może mieć nic wspólnego z imionami ludzkimi. Paweł czy Maks to nie są nazwy dla psa! Gdy w ogrodzie lub na polowaniu psa o takiej nazwie zawołamy, posiadacz takiego imienia może się czuć dotknięty.


Galeria zdjęć