legowisko dla psa

Informacje » Co to jest rasa?

Istnieje wiele mylnych poglądów na temat rasowych psów, a niektórzy ludzie reprezentują w stosunku do nich niechętną postawę. Wynika to na ogół z nieznajomości zasad i sensu hodowli zwierząt rasowych. Wyjaśniam zatem, co to jest rasa w ogóle, co to jest pies rasowy i po co się go hoduje.

Przez słowo „rasa" rozumiemy grupę osobników należących do jednego gatunku i odznaczających się wspólnymi anatomicznymi, fizjologicznymi i psychicznymi cechami odziedziczonymi po rodzicach oraz przekazujących te cechy potomstwu. Podobnie jak w hodowli innych zwierząt, również w wypadku psa rasowego o powstaniu tych cech i ich utrwaleniu zadecydował człowiek, kształtując drogą stosowania różnych
metod pracy hodowlanej walory zwierzęcia według swoich potrzeb i życzeń, przy czym nie bez znaczenia pozostawało środowisko i klimat, w którym pies żył.

Rasy psów są zatem wynikiem świadomego działania człowieka. Za pomocą selekcji człowiek stworzył na przykład ciętego dzikarza - foksteriera, bojowego norowca - jamnika, czujnego i odważnego obrońcę - owczarka niemieckiego, mądrego i niezawodnego pasterza - polskiego owczarka nizinnego, roztropnego ratownika - bernarda i pracowitego, niezastąpionego pomocnika myśliwego - wyżła.

Powstanie ras jest też ściśle związane z różnorodnymi zajęciami człowieka, gdyż pies był zawsze jego pomocnikiem. Człowiek rozwinął i utrwalił w psach takie cechy charakteru i budowy oraz taką szatę, jakie były pożądane przy wykonywaniu wyznaczonych im zadań. Człowiek nadał im też piękno kształtów, aby cieszyły jego oko. Pies rasowy jest potrzebny człowiekowi tak samo, jak rzemieślnik jest potrzebny do wykonywania określonej fachowej roboty.

Liczne psy rasowe dobrej jakości i o wysokiej sprawności są w pewnym stopniu wykładnikiem kultury hodowlanej kraju, podobnie jak intensywne odmiany zbóż, wysoko produkcyjne rasy bydła, szlachetne konie. Warto też zauważyć, że pies rasowy jest chyba jedynym żywym reliktem kultury materialnej człowieka, niektóre rasy bowiem przetrwały lub zostały odtworzone, by przypominać minioną działalność ludzką, wciąż żywe, choć nie mające już zastosowania.

Szeroko rozpowszechniona hodowla psów wartościowych sprzyja poprawie warunków życia tych, nie zawsze szczęśliwy byt pędzących, zwierząt. Wartościowy pies rzadko staje się włóczęgą i - co jest szczególnie ważne dla gospodarki leśnej - kłusownikiem niszczącym młodą zwierzynę.
W Polsce jednak ilościowo przeważa jeszcze pies nierasowy, tzw. mieszaniec, czyli „kundel". Mianem tym określa się psa o nie ustalonych cechach dziedzicznych. Kundlem jest więc pies pochodzący od nieznanych rodziców, praktycznie biorąc - pies bez rodowodu. Nawet zewnętrzne podobieństwo do psa rasowego nie daje gwarancji, że zwierzę o nieznanych rodzicach przekaże swe zewnętrzne cechy potomstwu. Najczęściej jednak mieszańce mają wygląd zupełnie różny od jakiejkolwiek rasy lub też cechy typowe dla kilku ras. Są często brzydkie, gdyż nie mają harmonijnej budowy, elegancji ruchu ani ładnego umaszczenia.

Wiele kundli ma jednak predyspozycje psychiczne psa rasowego, a nawet określone talenty do pracy danego rodzaju. Przyczyną tego jest niewątpliwie dziedziczenie tych cech po wyspecjalizowanych przodkach.

Najczęściej takie groteskowo nieraz wyglądające mieszańce spotyka się w małych miasteczkach i na wsiach. Po prostu dużo psów różnych ras daje tam zawsze nieoczekiwane krzyżówki.

Często słyszy się wypowiedzi o mądrym kundlu i głupim, nieporadnym psie rasowym. Czy są to uwagi słuszne? Jest to rzecz względna. Kundel, jako pies nie wyspecjalizowany, bywa bardziej wszechstronny, sprytniejszy. Pies rasowy, wyhodowany do określonych zadań, bywa w nietypowych dlań sytuacjach nieporadny. Mieszaniec po terierze może być więc doskonałym dzikarzem, a „wzrokowiec" chart gubi się łatwo w mieście. Można wreszcie na zakończenie stwierdzić, że mądrość psa zależy przede wszystkim od indywidualnego oddziaływania na niego człowieka, który go wychował. Dotyczy to zarówno psa rasowego, jak i nierasowego. Używanie psów rasowych we właściwy sposób do przewidzianego dla nich celu da na pewno najlepsze wyniki oraz udowodni potrzebę działalności hodowlanej kynologów.

Kupując psa wybierajmy więc rasę, która odpowiada naszym potrzebom. Jest to warunek powodzenia hodowli i zachowania sympatii dla psa.


Galeria zdjęć